ข่าว

ตู้อาบน้ำห้อง: แยกฝักบัว ห้องน้ำบ้านทันสมัยมากขึ้น และความต้องการในห้องสุขภัณฑ์ หลายครอบครัวต้องมีพื้นที่อาบน้ำแยกต่างหาก แต่เนื่องจากพื้นที่จำกัดเพื่อสุขอนามัยห้อง ห้องอาบน้ำและเครื่องสุขภัณฑ์สามารถวางในห้องเดียวกัน ใช้มุมในร่มห้องฝักบัว รั้วจะชัดเจน delineated ขอบเขตของการก่อตัวของพื้นที่ค่อนข้างอิสระอาบน้ำ ฝักบัว