ข่าว

สถานะอุตสาหกรรมสถานะอุตสาหกรรม

บางผู้ผลิตห้องอาบน้ำเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดบางสีได้หักผ่านกระจกใสเดียวเพิ่มหลายสีสดใสเช่นสีขาว, ทอง, เงิน, สีแดง, สีเหลือง, สีฟ้าและอื่น ๆ และสีห้องน้ำ - ร่างกายรวมคุณสมบัติการทำความสะอาดและตกแต่ง ห้องอาบน้ำบางห้องใช้เครื่องขัดสีและทรายที่พ่นทรายหรือทรายพ่นทราย อย่างไรก็ตามผู้ใช้ที่ทำแก้วโปร่งใสมักจะคิดเป็นส่วนใหญ่เพราะถ้าการรักษาอื่น ๆ ทำบนพื้นผิวกระจกที่มีคุณภาพแก้วจะลดระดับคุณภาพลง